Antibody Test Kit

Antibody Test Kit

  • Igg/IGM Antibody Rapid Test Kit For C-O-V 19

    Igg / IGM Antibody Rapid Test Kit Para sa COV 19

    Ang antibiotic quick test kit ay ginagamit upang bigyan ng kasangkapan ang mga manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan para sa mabilis na pagtuklas ng antibody. Ang COVID-19 Rapid Test Kit na ito ay angkop para sa husay na pagtuklas ng mga SARS-CoV-2 lgM / lgG na mga antibodies sa humanserum, plasma, o buong dugo.